CRKVA IZ KRISTA - Nikola Vukoja

Ne Recenzije
Cijena s PDV-om: 10,62 €
Cijena s popustom: 8,10 €
Cijena s PDV-om (bez popusta): 8,50 €
Cijena: 8,50 €
Cijena bez PDV-a: 10,22 €
Popust: -2,12 €
PDV u cijeni: 0,40 €
Cijena: 8,50 €
10,62 €
(Popust: 19.96%)
Prozvod je dostupan Šifra: STeo002
Pavao VI. je bio dar Gospodinov njegovoj Crkvi, pisao je o Pavlu VI. jednako tako veliki dobri papa Ivan Pavao II. Izrekao je to papa Ivan shvaćajući koliko je bila želja i rad Pavla VI. za puno zajedništvo Crkve i među Crkvama. Autor je ovim opsežnim radom omogućio čitateljima da iscrpno i temeljito upoznaju njegov nauk o ustroju, obilježju i duhovnoj funkciji Crkve, prije svega s obzirom na kristološku dimenziju Crkve, koja je za Pavla VI. osobito znakovita i značajna.